Plech smaltovaný

GPR MP
24,50 EUR bez DPH: 20,42 EUR
26,00 EUR bez DPH: 21,67 EUR
28,60 EUR bez DPH: 23,83 EUR
28,00 EUR bez DPH: 23,33 EUR
30,60 EUR bez DPH: 25,50 EUR
32,00 EUR bez DPH: 26,67 EUR
39,00 EUR bez DPH: 32,50 EUR
43,60 EUR bez DPH: 36,33 EUR
46,00 EUR bez DPH: 38,33 EUR
34,60 EUR bez DPH: 28,83 EUR
39,00 EUR bez DPH: 32,50 EUR
43,60 EUR bez DPH: 36,33 EUR
Typy:

Plech smalt GN 2/3 20 mm

24,50 EUR

Plech smalt GN 2/3 40 mm

26,00 EUR

Plech smalt GN 2/3 60 mm

28,60 EUR

Plech smalt GN 1/1 20 mm

28,00 EUR

Plech smalt GN 1/1 40 mm

30,60 EUR

Plech smalt GN 1/1 60 mm

32,00 EUR

Plech smalt GN 2/1 20 mm

39,00 EUR

Plech smalt GN 2/1 40 mm

43,60 EUR

Plech smalt GN 2/1 60 mm

46,00 EUR

Plech smalt GN 600x400 20 mm

34,60 EUR

Plech smalt GN 600x400 40 mm

39,00 EUR

Plech smalt GN 600x400 60 mm

43,60 EUR

Smaltované vyhotovenie s ostrými rohmi, rozmery: GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (355x325 mm), GN 2/1 (650x530 mm), 600x400 mm (euronorm)

Smaltované vyhotovenie s ostrými rohmi, rozmery: GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (355x325 mm), GN 2/1 (650x530 mm), 600x400 mm (euronorm)

Typ produktu Obj. číslo Cena s DPH Cena bez DPH Rozmery
Plech smalt GN 2/3 20 mm MP3180030 24,50 EUR 20,42 EUR 355 x 325 x 20 mm
Plech smalt GN 2/3 40 mm MP3180031 26,00 EUR 21,67 EUR 355 x 325 x 40 mm
Plech smalt GN 2/3 60 mm MP3180032 28,60 EUR 23,83 EUR 355 x 325 x 60 mm
Plech smalt GN 1/1 20 mm MP3180033 28,00 EUR 23,33 EUR 530 x 325 x 20 mm
Plech smalt GN 1/1 40 mm MP3180034 30,60 EUR 25,50 EUR 530 x 325 x 40 mm
Plech smalt GN 1/1 60 mm MP3180035 32,00 EUR 26,67 EUR 530 x 325 x 60 mm
Plech smalt GN 2/1 20 mm MP3180036 39,00 EUR 32,50 EUR 650 x 530 x 20 mm
Plech smalt GN 2/1 40 mm MP3180037 43,60 EUR 36,33 EUR 650 x 530 x 40 mm
Plech smalt GN 2/1 60 mm MP3180038 46,00 EUR 38,33 EUR 650 x 530 x 60 mm
Plech smalt GN 600x400 20 mm MP3180045 34,60 EUR 28,83 EUR 640 x 400 x 20 mm
Plech smalt GN 600x400 40 mm MP3180046 39,00 EUR 32,50 EUR 640 x 400 x 40 mm
Plech smalt GN 600x400 60 mm MP3180047 43,60 EUR 36,33 EUR 640 x 400 x 60 mm