Ako nakupovať

Vyberte si tovar
Vľavo si v menu zvoľte kategóriu (prípadne podkategóriu) tovaru o ktorý máte záujem a zobrazí sa vám kompletný zoznam tovaru patriaceho do zvolenej kategórie (podkategórie). V zozname je uvedený názov tovaru, cena tovaru a malý foto náhľad. Po kliknutí na tovar sa zobrazí podrobný popis s možnosťou jeho nákupu.

--

Vložte si tovar do košíka
Ak ste sa rozhodli vybraný tovar kúpiť, stlačte na stránke tovaru ikonu „Do košíka“ a tovar sa pridá do vášho nákupného košíka. Môžete pokračovať ďalej v nákupe alebo prejsť priamo do košíka pre potvrdenie objednávky.

--

Objednávka
Ak ste skončili s výberom tovarov, prejdite do nákupného košíka stlačením tlačidla v pravom rohu stránky.
Ak ste nový zákazník, musíte sa pred pokračovaním v objednávke zaregistrovať, ak ste už registrovaný zákazník, stačí sa len prihlásiť. Pri novej registrácii vyplňte všetky povinne údaje a, ak nakupujete ako firma alebo živnostník, doplňte aj všetky fakturačné údaje. Po dokončení registrácie sa prihláste a prejdite opäť do nákupného košíka.
V časti nákupný košík si skontrolujte všetky položky a ich počet, zvoľte si spôsob platby a typ dopravy. Ak meníte počet položiek, môžete si tlačidlom „Prepočítať ceny“ aktualizovať výslednú sumu objednávky.
Po ukončení kontroly položiek stlačte tlačidlo „Pokračovať v objednávke.“ Zobrazí sa vám kompletná objednávka. Ešte raz si skontrolujte všetky vašu dodaciu adresu, fakturačné údaje, položky a ich počet.
Po stlačení tlačidla „Záväzne objednať“ bude objednávka automaticky spracovaná systémom a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
Telefonický kontakt uvedený v hlavičke stránky neslúži na objednávanie tovaru. Objednávku je možné vytvoriť len prostredníctvom systému eshopu, pri dopyte na väčší objem tovaru je možná aj e-mailová forma.

--

Platba za tovar
Platbu za tovar uhraďte na základe podkladov pre úhradu bankovým prevodom, vkladom na účet alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

--

Zľavy a akcie
Kumulovanie zliav u akciových produktov nie je možné. V prípade, že má zákazník dohodnutú veľkoobchodnú zľavu, prípadne zľavu na ďalší predaj, táto sa počíta zo základnej ceny výrobku. Pokiaľ nastavený rabat nedosahuje výšku zľavy v e-shope, účtuje sa nižšia suma, teda akciová cena zobrazená na stránke Zabijacka.sk je už finálna.

--

Výmena a vrátenie tovaru

Priama výmena tovaru v súčasnosti nie je možná. Nevyhovujúci produkt je možné vrátiť podľa inštrukcií nižšie a požadovaný tovar si objednať nanovo.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo VZOROVÝ FORMULÁR zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, a to listom na GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava alebo elektronicky e-mailom na adresu predávajúceho e-shop@zabijacka.sk s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej špecifikácie (tovar a kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum odstúpenia od zmluvy a adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy kupujúceho.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať prostredníctvom pošty alebo odovzdať osobne, resp. prostredníctvom ním určenej tretej osoby predávajúcemu na adresu GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr do 14 dní po doručení tovaru na adresu predávajúceho uvedenú v tomto bode alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Ak kúpujúci zakúpil tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

--

Odber tovaru
Doručenie tovaru: v deň expedície tovaru na vami zadanú adresu vás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky kontaktujeme ohľadne čísla zásielky a telefonického kontaktu na dopravcu. Zásielku môžete zvyčajne očakávať nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v období vysokého zaťaženia kuriérskych spoločností sa táto doba môže predĺžiť.
Osobný odber tovaru: ihneď ako je tovar naskladnený, vás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky kontaktujeme o tom, že si môžete tovar osobne prevziať. Tovar je pre vás rezervovaný 7 dní.

--

Odberné miesta:

BRATISLAVA

G.P.R. spol. s.r.o.
Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava

Otváracie hodiny:

PO: 08:00 - 16:30
UT: 08:00 - 16:30
ST: 08:00 - 16:30
ŠT: 08:00 - 16:30
PI: 08:00 - 16:30
SO: ZATVORENÉ
NE: ZATVORENÉ


ZVOLEN

G.P.R. spol. s.r.o.
Pribinova 597, 960 01 Zvolen
tel.: 045 / 532 1845

Otváracie hodiny:

PO: 08:00 - 16:00
UT-PIA: Po tel. dohovore
SO: ZATVORENÉ
NE: ZATVORENÉ