Jatočný prístroj JP6

Antreg
Typy:

Jatočný prístroj JP6

198,00 EUR


Podľa zákona č. 190/2003 Z. z. zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
Predávajúci je povinný uskutočniť záznam (meno a priezvisko kupujúceho, číslo OP) o predaji zbrane kategórie D v zmysle vyššie uvedeného zákona a tiež overiť vekovú spôsobilosť kupujúceho.
Kupujúci je z toho dôvodu v prípade objednávky takéhoto tovaru povinný poslať fotokópiu oboch strán občianskeho preukazu priamo na e-mailovú adresu zabijacka@gpr.sk, alebo ako odpoveď na výzvu na doloženie dokladov, ktorú Vám zašleme a e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Taktiež je možné doklad poskytnúť k nahliadnutiu pri osobnom odbere tovaru v predajni GPR v Bratislave alebo vo Zvolene. Pre zachovanie ochrany osobných údajov odporúčame pri zasielaní mailom zakryť na doklade rodné číslo. S osobnými údajmi bude nakladané podľa ustanovení spracovania osobných údajov uvedených na stránke www.zabijacka.sk.
Dôležité upozornenia:
- zbraň kategórie D a strelivo zasielame len občanom SR v rámci územia Slovenska
- totožnosť osoby, ktorej občiansky preukaz bude zaznamenaný do záznamovej knihy predaja zbrane musí byť zhodná s osobou, ktorej bude tovar doručený
- v prípade kúpy právnickou osobou musí byť určený zodpovedný pracovník, ktorý bude zaznamenaný do záznamovej knihy predaja zbrane a taktiež musí byť táto osoba zhodná s osobou, ktorej bude tovar doručený
V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude objednávka obsahujúca zbraň kategórie D stornovaná.


Jatočná pištoľ JP-6 je určená pre menšie bitúnky a domácnosti na uľahčenie porážky hospodárskych zvierat.

Vlastnosti omračovacieho prístroja JP6:
- Český výrobok
- Nový druh povrchu s vysokou mierou odolnosti proti opotrebeniu a korózii
- Ergonómia prispôsobená pre bezpečný a pevný úchop
- Protišmykové drážky s dobrou možnosťou čistenia
Do prístroja sa používajú náboje 9 x 20 mm (jatočné), alebo 9 x 27 mm je väčšiu energiu, výrobca Sellier & Bellot
pukál, pukár, omračovacia pištoľ, jatočná píštoľ, porážačka
Typ produktu Obj. číslo Cena s DPH Cena bez DPH Rozmer Hmotnosť kg
Jatočný prístroj JP6 77000 198,00 EUR 165,00 EUR priemer 4,5 cm, dĺžka 32 cm 2,36