Sterilizácia v plechovkách

Plechovky sa musia pred použitím umývať. Sta­čí ich vyumývať 3 % roztokom sódy (30 g sódy na 1 I vody) a vy­drhnúť kefou. Umyjú sa aj vrchnáky, no pozorne, aby sa nestrhla gumička. Všetko sa potom riadne opláchne, najlepšie pod tečú­cou vodou. Plechovky sa poukladajú hore dnom, najlepšie na čistý stôl prikrytý čistou utierkou, aby odkvapkali a uschli. Vrchnáky sa nechajú takisto uschnúť alebo sa môžu utrieť, no vždy len čistou plátennou utierkou.

Pri sterilizácii surového mäsa sa plechovky plnia až po okraj, pri sterilizácii pripraveného mäsa 1 cm pod okraj a povrch sa doleje šťavou. Konzerva sa prikryje vekom a vloží sa do uzatváracieho strojčeka na konzervy. Rovnomerným otáčaním sa okraj vrchná­ka zahne a plechovka sa vzduchotesne uzavrie. Ak pri uzatváraní vystrekne z plechovky šťava, netreba sa ničoho obávať, je to znak, že konzerva je riadne naplnená.

Uzavreté plechovky sa dajú do hrnca, alebo kotla s drevenou rohožou, alebo s trochou drevitej vlny, sena atd'., zalejú sa teplou vodou, aby boli úplne zakryté a nechajú sa 1 až 2 hodiny variť,podľa toho, aké mäso sa konzervuje.

Po sterilizácii sa plechovky vyberú, dajú sa do vlažnej vody, kto­rá sa pritekaním studenej vody postupne ochladzuje. Keď sú ple­chovky vo vode, kontroluje sa, či z niektorej neuniká vzduch; ta­ká konzerva sa musí hneď poznačiť a čo najskôr upotrebiť. Keď sú konzervy už tak vychladnuté, že ich možno vziať do ruky, vy­berú sa z vody. Ak je na niektorej konzerve vypuklé dno, zatlačí sa dnu. Ešte vlažné konzervy sa utrú a potom sa ľahko natrú ole­jom, aby nehrdzaveli. Uložia sa v suchej, dobre vetranej a chlad­nej miestnosti.

Prvé dni sa môžu obracať raz hore, raz dolu dnom, aby sa šťava a tuk rovnomerne rozdelili v celom obsahu, čo má vplyv na lep­šiu kvalitu mäsa. Pred upotrebením si treba všimnúť, či nie je niektoré dno alebo vrchnák vypuklý. Konzervy s chybným alebo vypuklým dnom sú nevhodné na konzumovanie. Výnimkou sú konzervy, ktoré boli vyduté, väčšinou z nadmerného naplnenia, hneď po sterilizácii. Po otvorení treba čuchom a zrakom zistiť bezchybnosť obsahu. Konzervované mäso sa ďalej upravuje na príslušný pokrm.

Informácie pochádzajú z knihy "Ako konzervovať" od Jána Silvestra Kaščáka.

Viac informácií sa dozviete z kníh, ktoré máme v ponuke.